Pro školy a děti

Projekt Mezi námi je pro děti o dětech a světě dospělých, o touze létat (na křídlech fantazie) a sdílet, o hledání spřízněných duší a naslouchání, o sounáležitosti a pochopení. Mezi námi nahlíží na svět očima dětskýma i dospělýma, smutnýma i s nadhledem, humorem a nadsázkou.

Klademe si proto za cíl zprostředkovat divákům zejména emotivní zážitek, a to uměleckými prostředky, organickým propojením divadla a tance, s pomocí loutky i obrázků, uspořádáním prostoru a jednoduchými pomůckami. 

Projekt Mezi námi pracuje se slovem "interaktivní" v celém jeho rozsahu. Děti se stávají spolutvůrci a spoluaktéry představení.

Projekt Mezi námi je příběhem, kterých je kolem nás mnoho a které se týkají dětí, rodin, lidí. Je to příběh o dlouhé cestě - cestě k domovu, cestě k druhému, cestě k rodičům i dětem.

Pro žáky (zejména prvního stupně) základní školy nabízíme:

 • tvůrčí dílny na základní škole v rámci hodiny (TV, VV, HV či jiných)
 • tvůrčí dílny před návštěvou představení (na základní škole)
 • tvůrčí dílny po představení v prostorách divadla

Pro pedagogy jsou k dispozici podrobné pedagogické listy, které pedagogům nabízejí aktivity, hry a inspiraci k aktivnímu pojetí tématu "domov".

Praktické informace:

 • máte-li zájem o tvůrčí dílnu v základní škole, neváhejte napsat email s dotazy
 • dílnu vedou jeden až tři lektoři
 • dílna zpravidla trvá jednu až dvě vyučovací hodiny dle dohody
 • děti nepotřebují nic, jen pohodlný oděv

Co se děti naučí/odnesou/prožijí, například:

 • pohybové aktivity v tichu, motivované jednoduchými úkoly
 • kolektivní hry inspirované zvuky, rytmy a proměnou předmětu
 • výroba origami domu, stavba města a hra na sousedy
 • reflexe formou zhudebňování textů, pohybem a v rytmu
 • společné ticho

Ohlas z 3.D - ZŠ Campanus, Praha 11

Dobrý den, paní Strejčková, chtěla jsem Vám a Vašim dvěma kolegům moc poděkovat za workshop Mezi námi, který jste předvedli mým žákům.
Děti byly moc natěšené a odcházely spokojené. V průběhu celého workshopu byla skvělá, pozitivní, uvolněná a radostná atmosféra, která byla vidět i na výrazech dětí a jejich úsměvech.  Všechny aktivity, které jste si pro ně připravili, byly zábavné, akční, zajímavé, lákavé a některé byly pro ně novinkou ( např. předvádění domácnosti s pomocí velkých bílých desek). I proto tato aktivita trvala tak dlouho a všichni dávali pozor, vymýšleli další a další a další situace. Ztvárnění zvuků domácnosti byla opravdu netradiční a zajímavá  aktivita. :) Tanec je naše oblíbená činnost a předvádění různých stylů tance je pro nás výzva a radost. Sice se ze začátku děti styděly, ale stačil první hrdina a všichni zahodily stud a užívali si pohyb. Bohužel mám všechny fotky rozmazané, jinak bych Vám je poslala. Většina aktivit byla i inspirace pro mne, až budeme probírat v prvouce téma domov. Za což mnohokrát děkuji.  I na Vás všech byla vidět zkušenost práce s dětmi a profesionalita. Určitě budu Váš workshop doporučovat i dalším kolegyním.
Lucie Moskalievová, třídní učitelka 3.D