Kniha-Book

At the end of 2016 was published the book based on Among Us research (under support of Visegrad Fund). 
Konecm roku 2016 byla vydána kniha Už běžím domů, inspirována výzku
mem Mezi námi. Kniha je určená dětem a jejich rodičům. 
 
 
Recenze na knihu Už běžím domů: Óda na domov

Pohybu lačná kniha autorky Hany Strejčkové je navigovanou, vtipnou a edukativní poutí pro děti a jejich rodiče. Autorka přivádí čtenáře ke knize jako přede dveře domu a nechává jej vběhnout do stránek. Čtenáře ale neopouští. Naopak – vede ho pomyslně za ruku a nechává ho vkreslit se do knihy vedle holčičky, která běží domů. Kniha ve tvaru čtverce připomíná dětské hřiště, svým obsahem také ke hře vybízí. Nebo připomíná papír origami, jehož podstatou je také být složen – dotvořen. Kniha si drží pevnou formu a obsah graduje jako na divadle, stejně jako inscenace Hany Strejčkové Mezi námi, z níž kniha vychází a kterou takto doříkává.

Celá výtvarnost – propojení dětských ručiček a ilustrátorčiny ruky, lahodí. Vlevo každé dvoustránky je dětskou rukou namalovaný domeček, vpravo pak domeček jako animace – domeček rychlým prolistováním narůstá nebo mizí. Oživování knihy samotným čtenářem na jemné povely autorky je milé, nevtíravé. Vznikl tu svěží, sebe přeskakující, nevídaný dialog čtenář-knížtička. Koncept je celistvě něžný, s podtržením důležité křehkosti existence a pojmu domov. Domov – znovu nad tím zabolí, kdo jej nemá, ať z důvodu úniku z něj, či jiného. V této knize je až nábožný – posvátný pocit nutnosti existence domova. Kryt, střecha, jistota, mravnost, směr života. Hybná a dynamická je každá stránka, která nabízí mini příběh postavený na rozdílu významů slov dům a domov. Výběr detailů a drobností, v nichž dítě vnímá a cítí svůj domov, je úchvatný.  

Současným dětským knížkám hrozí překultivovanost, převýtvarnělost, přebujelost. Vyskytuje se v nich víc grafiky než myšlenky. Mnozí grafici jsou dnes udýchaní, okázalí, dekorativní, exhibicionističtí, až nabubřelí. Tato kniha Už běžím domů je vykomponovaná, výtvarno je použito, aby se tematizovala idea, se kterou se dítě brodí domů, nikoli – aby se exhibovalo. Grafici přetláčejí knihy, ale kniha – to je především slovo. Knížka o hledání domova je cestou slova. Texty autorky Hany Strejčkové hravě a vtipně popisují, co holčička vidí a co zaslechne cestou domů a jsou doplněny o věty dětí. Objevují se i básničky, otázky a myšlenky, které čtenář může sdílet s dospělým. Písmenka jsou dostatečně velká i pro začínající čtenáře.

Putování knížkou je živoucí, obrazotvorné. Autorčinou velkou dovedností je, že dítě nevychází z aktivity a údivu. Óda na domov.

Prof. Miloš Horanský

19.2.2017