Pl MIĘDZY  NAMI   

Spektakl taneczno-ruchowy dla dzieci od lat 4 + warsztaty twórcze i badania 
Bez bariery językowej  
 
Autorka, reżyseria: Hana Strejčková 
Spektakl zrealizowano przy współpracy ze stowarzyszeniem Tanec Praha i teatrem Ponec  
 
Premiera 19.11.2015 r., Moving Station Pilzno, i  5.12.2015 r. PONEC – Teatr Taoca Spektakl trwa 50 minut, zaś powiązane z nim warsztaty 30 minut 2016 przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego -  Visegrad Fund – Among Us: home, childhood, migration  
 
KRÓTKI OPIS I OPINIE NA TEMAT SPEKTAKLU  
Między nami to autorski, interaktywny spektakl taneczno-ruchowy dla dzieci, ich rodziców oraz dorosłych, którzy chod na chwilę mogą powrócid do dzieciostwa. Dzięki dziecięcym zabawom i papierowym składankom spektakl pobudza wyobraźnię, chroni świat dziecięcej fantazji i podkreśla znaczenie domu.   KRÓTKI OPIS I OPINIE NA TEMAT SPEKTAKLU  
Między nami to autorski, interaktywny spektakl taneczno-ruchowy dla dzieci, ich rodziców oraz dorosłych, którzy chod na chwilę mogą powrócid do dzieciostwa. Dzięki dziecięcym zabawom i papierowym składankom spektakl pobudza wyobraźnię, chroni świat dziecięcej fantazji i podkreśla znaczenie domu.   

KRÓTKI OPIS I OPINIE NA TEMAT SPEKTAKLU  

Między nami to autorski, interaktywny spektakl taneczno-ruchowy dla dzieci, ich rodziców oraz dorosłych, którzy chod na chwilę mogą powrócid do dzieciostwa. Dzięki dziecięcym zabawom i papierowym składankom spektakl pobudza wyobraźnię, chroni świat dziecięcej fantazji i podkreśla znaczenie domu.   

Między nami opowiada historię wielu dzieci oraz dorosłych, która toczy się w dowolnym punkcie świata. Najpierw wszyscy jesteśmy dziedmi i naszym domem jest rodzina. A dom dorosłych znajduje się tam, gdzie mieszkają, żyją, przebywają i pracują dorośli. Tylko dorośli czasami pracują za dużo. Dorośli przeprowadzają też swoje domy. A dzieci razem z nimi szukają drogi do domu. Ten dom z dzieciostwa nadal pozostaje w nas wszystkich, jest jednak głęboko ukryty w zakamarkach naszej duszy, w naszym sercu i wspomnieniach.    

Nasza historia jest prawdziwa i zarazem bajkowa. Odzwierciedla dziecięcą wizję świata i konfrontuje ją z postrzeganiem świata przez dorosłych. Jest drogą do dzieciostwa, marzeo i domu.     

OCENA

Simona Mikešová, pedagog ZUŠ Pilzno: „Dziękujemy za wspaniałe przedstawienie, za realizację wyobrażeo. Pomysłowe, kolorowe, dziecięce, twórcze, zaskakujące, zabawne, piękne przedstawienie. Mamy opowiadały, że dzieci nie mogły zasnąd z wrażenia... Piękne!!!“ (premiera w Pilźnie 19.11.2015 Pavla Šímová, mama: „Wspaniałe, niekonwencjonalne przedstawienie nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych:-). Magiczne drzwi do dziecięcego świata pełnego kolorów i nadziei ... ze świetnym akompaniamentem muzycznym. Gorąco polecam :-).“ (premiera w Pradze, 5.12.2015 r.)  

Pełny tekst recenzji w języku czeskim: https://www.ostravan.cz/34704/prvni-den-festivalu-divadlobez-barier-prinesl-vynikajici-pohybove-hudebni-i-cinoherni-divadlo/  ...W pewnym momencie na scenę zapraszane są obecne dzieci i spektakl zmienia się we wspólną zabawę w rytmie i przestrzeni. Dominantą całego wydarzenia jest stale obecny symbol dachu nad głową, symbol domu. Nieprzypadkowo wielu dorosłym przychodzą na myśl dzieci z obozów dla uchodźców, które nie mają stałego dachu nad głową. Autorzy inscenizacji nie mieli jednak pierwotnie zamiaru podsuwania takiej myśli. Taki punkt widzenia wiąże się jednak z sytuacją panującą obecnie na świecie, podkreśla znaczenie domu, który może byd nie tylko na zewnątrz, ale również we wnętrzu każdego z nas. Kiedy po osiemdziesięciu minutach spektakl dobiega kooca, dzieci nie chcą zejśd ze sceny i autorzy inscenizacji jeszcze przez moment bawią się razem z dziedmi. Wyjątkowo komunikatywny projekt teatralny otwiera okno na świat teatru, ale nie tylko: również na świat jako taki. Ostravan.cz, autor: Ladislav Vrchovský 

... Spektakli tanecznych dla dzieci nie ma zbyt wiele i bez wątpienia są one potrzebne. Zwłaszcza takie, które prowadzą z dziedmi dyskurs na temat taoca, pozwalają im odkryd na własnej skórze jego sens i wdzięk… „Między nami” to wielowarstwowy projekt, oparty na rzetelnych, kilkuletnich badaniach prowadzonych w szkołach, czerpiący z dziecięcych pomysłów, prac plastycznych i zabaw, korzystający z nagrao wideo autentycznych wypowiedzi dzieci.  ... czasopismo „Tvořivá dramatika”, 2/2016, autor: Anna Hrnečková 

+ Program telewizyjny z cyklu Wydarzenia kulturalne/Telewizja Czeska: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/216411000121003/obsah/496041-festival-divadlo-bez-barier  

Renata Hostalková, pedagog (projekt Domácí škola) i mama: „Dzieciom przedstawienie bardzo  się podobało, bawiły się i cały czas taoczyły. Fajne było to, że na zakooczenie dzieci mogły się pobawid poszczególnymi elementami świetlnymi na podłodze. Niektóre momenty przedstawienia bardzo mnie poruszyły, jakoś wewnętrznie dotknęły. Nie jestem w stanie teraz powiedzied, w której części. Po  prostu bardzo mi  się to spodobało.“   

„Wrażenie kruchości sprawia sama reżyserka, Hana Strejčková i ta sama kruchośd cechuje jej nowy spektakl ruchowo-taneczno-wizualny. Punktem wyjścia autorki były prawdziwe dzieci i ich wizjaświata, którą mogła poznad podczas warsztatów twórczych, przeprowadzonych w wybranych szkołach podstawowych. Ten świat skonfrontowany został tylko z rzeczywistością dorosłych. Na scenie teatru Ponec świat nie zmienia się według „ dorosłych“ postaci i wyobrażeo. W efekcie powstaje wyjątkowa atmosfera, w której, w obecności dziecięcej publiczności, na scenie odgrywa się historia jednej rodziny i jej domu.“  Zuzana Smugalová, Blog poświęcony taocowi, 28. 12. 2015  Recenze: https://blogotanci.blogspot.cz/2015/12/mezi-nami-v-ponci.html  

„Przedstawienie Między nami wprowadza dziecięcą publicznośd w świat postrzegania domu jako otoczenia, w którym dzieci żyją wspólnie z rodzeostwem, rodzicami i dziadkami. Dom jawi się jako naturalne środowisko, w którym za pomocą zabaw dziecko kształtuje własny stosunek do ludzi, pojmuje otaczający je świat i rozwija fantazję. Dom to nie tylko domowa atmosfera. Wykracza on poza granice tej atmosfery w stronę szerszych horyzontów:  w kierunku naturalnego doświadczenia ziemi ojczystej, a dzięki spojrzeniu w rozgwieżdżone niebo - również w stronę wymiaru transcendentalnego. Dzieci mogą uczestniczyd w przedstawieniu nie tylko w roli widzów, mogą w nim też wystąpid jako aktorzy, mogą się również  bawid na scenie, co zachęca je do własnej inicjatywy i byd może uczy uświadamiania sobie różnych ról, które rozwijając się stopniowo przyjmują." (Miroslav Zvelebil, publicysta, naukowiec i teolog)  

"Przedstawienie Między nami miało premierę w adwencie. W czasie przepełnionym zapachem grzanego wina i cynamonu. W okresie nostalgicznych wspomnieo z dzieciostwa. Wspomnieo z tamtych czasów. O domu. Przypominam sobie, jak dzieci nieprzymuszane  włączały się  w taniec, widzę  ich rozżarzone oczy. Odgłosy dziecięcych nóżek, widok taoczących maluchów. To wszystko przy akompaniamencie zachwycającej muzyki. Tak delikatne, tak ...  I koniec przedstawienia jest jedynie pozorny. Większośd dzieci pozostaje na scenie. I dalej taoczy. Ale już bez wsparcia i kierownictwa. Spontanicznie wybiera to, jak taoczy. Dostały skrzydeł i lecą. Lecą z lekkością swego istnienia. Tworzą tak, jak tylko one potrafią. W przedstawieniu reżyserki Hany Strejčkovej delikatnie odżywają wspomnienia i wyobrażenia. Sami mamy możliwośd wędrowania po ścieżkach prowadzących do domu, do dzieciostwa, aż do niezapomnianych gwiazd. Po prostu piękne." (Lada Hořešovská, pedagog)  

Prof. Miloš Horanský, reżyser, poeta i pedagog: „Kolaż Hany Strejčkové jest taneczno-ruchowym, tekstowym i pieśniarskim, zabawnym i wizualnie poruszającym przedstawieniem. Dobra jest solidna konstrukcja teatralna, która pozwala jednak na swobodę, żartobliwośd i po części improwizowane występy dzieci (3x) oglądających przedstawienie... Bardzo cenne i tchnące świeżością przeżycie. Motyw przewodni w sposób zrozumiały i nienachalny przewija się przez całe przedstawienie: koniecznośd, moc, uroki, uzdrawiająca siła, emocjonalna i etyczna potrzeba domu. Intensywna, lecz nie nadużywana jest także muzyka – muzyka na żywo oraz odtwarzana perkusja. Ich wzajemny dialog i podwójne brzmienie są zaskakująco skuteczne. Scenografia, w której centrum usytuowane jest w głębi, po prawej stronie, gniazdo symbolizujące dom-rodzinę. Dodatkowo wolna przestrzeo do zabawy. Horyzont, a na nim dobrze i z umiarem wyświetlane ziecięce rysunki... na lewo, na prawo przestrzeo ograniczona wyobrażeniem miejskiego osiedla (lekko zasygnalizowane światłem). Całym przekazem kieruje fantazja i twórczośd tak bliska dziecięcemu światu. Sugestywnośd przedstawienia wzmacnia znakomite przenikanie się różnych żywiołów: dorosłych, dzieci, lalek, muzyki i sztuki. Zmaterializowana, trójwymiarowa, widowiskowa poezja." 

https://www.tanecniaktuality.cz/z-naslapaneho-programu-male-inventury/ „ W sobotę w teatrze Ponec po raz pierwszy wystawiono spektakl dla dzieci Między nami w reżyserii Hany Strejčkovej. Tematem był dom. Inscenizacja rozpoczęła się od projekcji sondy przeprowadzonej wśród dzieci z 1-3 klas szkół podstawowych. Dzieci odpowiadały na pytanie, co dla nich oznacza dom. W ciągu kolejnych pięddziesięciu minut wykonawcy zaprowadzili nas w różne miejsca po to, by na koocu z zadowoleniem powrócid do domu.  Przewodniczką po historii jest dziewczynka (Karolína Křížková), która z koleżanką (Andrea Vykysalá) udaje się w podróż w nieznane. W zasadzie brak linii zdarzeo, niemniej sprawna projekcja bajek, żywa muzyka (Kuba Palys, DJ Buldog i perkusista Hearn Gadbois) oraz przemyślana praca z rekwizytami i lalkami stwarza magiczne, fikcyjne światy, które czasami mogą byd niezrozumiałe, ale z pewnością dobrze się je ogląda.  Co więcej, zakładam, że przede wszystkim widzowie z grona przedszkolaków nie zawsze muszą wszystko pojąd. Poza tym aktorzy zapraszają dzieci kilkakrotnie na scenę, nie ma więc szans na nudę, zaś po spektaklu zachęcają dzieci do spróbowania pracy z rekwizytami. Choreografię do przedstawienia Między nami przygotowały Veronika Kacianová i Věra Ondrašíkova, ich styl widoczny jest także w wystąpieniu głównych wykonawczyo, studentek Wyższej Szkoły Muzycznej HAMU. Również dorosła publicznośd może cieszyd się nie tylko fascynującymi obrazami, ale także wyrafinowaną choreografią. (Eva Orcígrová, Taneční aktuality) 

TWÓRCY  

Autor, pomysłodawca i reżyser: Hana Strejčková 

Współpraca choreograficzna: Věra Ondrašíková i Veronika Kacianová 

Współpraca dramaturgiczna: Kateřina Schwarzová 

Aktorzy i interpreci: Chinami Gentsu (JP)/ Karolína Křížková i Andrea Vykysalá, Hana Strejčková/ Vendula Burger, Eva Stará/Anežka Beránková a Martin Šalanda/Šimon Pliska 

Muzyka: Kuba Palys (PL), na żywo Hearn Gadbois (USA) i DJ Buldog 

Konecepcja artystyczna: Hana Strejčková, Marianna Stránská, Robo Nižník 

Wykonanie lalki: Sota Sakuma (JP) 

Współpraca kostiumologiczna: Marianna Stránská 

Wideo-art: uczniowie szkół podstawowych (CZ, SK, ES, JP), Hana Strejčková, Jan Hrdlička, Marek Volf, Michaela Režová, Marianna Stránská   

Design oświetlenia: Pavel Kotlík Operatorzy, 

montaż: Petr Lášek, Tomáš Strejček Producent: FysioART  

Koprodukcja: Tanec Praha / PONEC – divadlo pro tanec 

Wsparcia finansowego udzielili: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, m. st. Praga, fundacja Život umělce, Japan Foundation & Japan Fest 2015, Divadelní ústav, Visegrad Fund 

Podziękowania dla następujących osób: Dana Nekardová, Yvonna Kreuzmannová, Markéta Perroud, Kennosuke Sagawa, Geir Brungot, Ina Bradáčová, Ilona Němcová, Giorgia Král, Katarína Kanábová, Milena Kožová, dyrekcje szkół, wychowawczynie z przedszkoli i nauczycielski ze szkół podstawowych (Praga i okolice, Hokkaido, Malaga)