WARSZTATY MIĘDZY  NAMI 

MIĘDZY  NAMI    WARSZTATY RUCHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
Koncepcja: Hana Strejčková  Zespół lektorów: artyści występujący w przedstawieniu „Między nami” oraz goście Projekt realizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem Tanec Praha i teatrem Ponec.  Warsztaty ruchowe „Między nami” są nieodłącznym elementem kompleksowego projektu, który obejmuje badania (od 2012 r.), spektakl (od 2015 r.) na temat domu i migracji postrzeganych oczami dzieci. Warsztaty prowadzone są regularnie od kooca 2012 r. i  odbyły się w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, we Francji, a także w ramach współpracy z jedną szkołą podstawową w Hiszpanii i Japonii.   MIĘDZY  NAMI    WARSZTATY RUCHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
Koncepcja: Hana Strejčková  Zespół lektorów: artyści występujący w przedstawieniu „Między nami” oraz goście Projekt realizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem Tanec Praha i teatrem Ponec.  Warsztaty ruchowe „Między nami” są nieodłącznym elementem kompleksowego projektu, który obejmuje badania (od 2012 r.), spektakl (od 2015 r.) na temat domu i migracji postrzeganych oczami dzieci. Warsztaty prowadzone są regularnie od kooca 2012 r. i  odbyły się w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, we Francji, a także w ramach współpracy z jedną szkołą podstawową w Hiszpanii i Japonii.   

WARSZTATY RUCHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Warsztaty ruchowe „Między nami” są nieodłącznym elementem kompleksowego projektu, który obejmuje badania (od 2012 r.), spektakl (od 2015 r.) na temat domu i migracji postrzeganych oczami dzieci. Warsztaty prowadzone są regularnie od kooca 2012 r. i  odbyły się w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, we Francji, a także w ramach współpracy z jedną szkołą podstawową w Hiszpanii i Japonii. 

Koncepcja: Hana Strejčková  

Zespół lektorów: artyści występujący w przedstawieniu „Między nami” oraz goście 

Treśd warsztatów  

Warsztaty „Między nami” odbywają się z reguły przed zaplanowanym obejrzeniem spektaklu. Warsztaty mogą również odbyd się odrębnie, w ramach zajęd ruchowych, teatralnych lub plastycznych, zajęd technicznych lub takich przedmiotów jak środowisko społeczno-przyrodnicze czy literatura.  Podstawą warsztatów jest ruch, sztuka mimu, taniec i posługiwanie się przedmiotami.  Pod względem tematycznym warsztaty „Między nami” skupiają się na pojęciu „domu“. Płaszczyzny tematyczne poruszane w trakcie warsztatów to rodzina, dom (ognisko domowe, ojczyzna itp.), zmiana miejsca zamieszkania, droga, przemiana.  Celem warsztatów jest aktywizacja ruchowa dzieci i uczniów, pobudzenie ich do ciekawości i twórczego myślenia, wspomaganie pracy zespołowej, inspirowanie do rozwoju zdolności i umiejętności fizycznych.  Warsztaty mają następujące części składowe:  

Ruchowe i taneczne: dzieci badają, w jaki sposób mogą ruchem własnego ciała wyrazid „coś”  nie korzystając z mowy. W tej części warsztatów bawią się w gry ruchowe, próbują pantomimy i nowoczesnego mimu, taoczą.  

Rytmiczne: dzieci uczą się świadomego wyrażania się za pomocą rytmu, wypowiadania się w sposób indywidualny oraz w ramach współpracy grupowej; ponadto lektorzy korzystają z nietradycyjnych instrumentów muzycznych  

Wykorzystanie przedmiotów i lalek (marionetek): dzieci zapoznają się w wieloma możliwościami zastosowania wykorzystywanego na co dzieo przedmiotu (papieru i płyty) w kontraście z klasyczną marionetką  

Plastyczne/ praktyczne: dzieci mają możliwośd złożenia prostego origami i za pomocą tej składanki dalej rozwijad własną opowieśd o własnym domu i stopniowo włączyd się w grupową, porywającą performance  

Refleksje koocowe: powrót do ruchu i komunikacji nonwerbalnej  Pedagog otrzymuje inspirujące karty prac.  

Wiek: 5 – 13 let (od dzieci przedszkolnych aż do uczniów klas VI) / ewentualnie warsztaty dla nauczycieli i pracowników środowiskowych.  Czas trwania warsztatów w szkole / opcje:  1 godzina lekcyjna  2 godziny lekcyjne  

Dzieo projektowy:4 godziny lekcyjne  

Zajęcia odbywają się bez bariery językowej. 

Pomieszczenie: przygotowana klasa (stoły ustawione wzdłuż ścian) lub sala gimnastyczna, sala do gier, aula, ogród  Dzieci powinny mied: wygodne ubranie, kredki  Potrzebny sprzęt techniczny: bez sprzętu Liczba lektorów: 1 - 3 lektorów  Informacje w języku czeskim na stronie: www.mezinami.webnode.cz     

Opinie Pozostałe opinie na stronie: https://mezinami.webnode.cz/v4/vyzkum-dilny/  lub https://mezinami.webnode.cz/napsali-o-nas/ohlasy-pedagogu/  

Szkoła Podstawowa Campanus, Praga 11, klasa 3D: „Dzieci bardzo się cieszyły na zajęcia i były z nich zadowolone. Podczas całych warsztatów panował wspaniały, pozytywny, swobodny i radosny nastrój, który uwidocznił się także na twarzach dzieci i ich uśmiechach. Wszystkie zajęcia, które przygotowali Paostwo dla dzieci, były zabawne, żywe, atrakcyjne i niektóre były dla nich nowością (np. pokazywanie gospodarstwa domowego za pomocą dużych, białych płyt). Dlatego też zajęcia te trwały tak długo i wszyscy ciągle uważali i wymyślali coraz to nowsze sytuacje. Przedstawienie dźwięków gospodarstwa domowego było naprawdę niestandardowym i ciekawym zajęciem. :) Taniec to nasza ulubiona czynnośd i pokazywanie różnych stylów taoca jest dla nas wyzwaniem i radością. Na początku dzieci wprawdzie się wstydziły, ale wystarczyło pierwsze odważne dziecko i wszystkie pozostałe przełamały wstyd i cieszyły się ruchem. Niestety, wszystkie zrobione przeze mnie zdjęcia sa niewyraźne, w przeciwnym razie chętnie bym je Paostwu wysłała. Większośd działao była inspirująca również dla mnie i wykorzystam je do omówienia tematu dom na zajęciach z przedmiotu środowisko społecznoprzyrodnicze. Bardzo za to dziękuję. Ponadto zademonstrowali Paostwo doświadczenie w zakresie pracy z dziedmi i profesjonalizm.“ Lucie Moskalievová, wychowawczyni klasy 3D, 16.12.2015 r. 

Specjalna Szkoła Podstawowa, Koszyce: „Pragniemy serdecznie Paostwu podziękowad za wzbogacające i motywujące warsztaty twórcze, które zrealizowaliśmy wspólnie w jednej z klas specjalnej szkoły podstawowej. Dzieci były pod wrażeniem magicznej, drewnianej postaci, improwizowały różne czynności, wyrażały się poprzez sztukę w sposób tak spontaniczny, z zainteresowaniem, czułością i zachwytem, że nie tylko dla dzieci, ale i dla mnie samej było to pozostawiające trwały ślad przeżycie emocjonalne.” Andrea Radkoffová, pedagog specjalnA  

Szkoła Podstawowa Jitřní, Praga: Warsztaty twórcze „Między nami” i spektakl pokazują dzieciom w nieco innym świetle tematy, które są dla nich oczywiste: dom, rodzina. Najbardziej spodobało się nam zaangażowanie ich fantazji i wyobraźni, kiedy to mogły swobodnie realizowad świetne pomysły nie korzystając w tym celu z wszędobylskiego dzisiaj sprzętu technicznego. Zaangażowanie dzieci w sam spektakl było dla nich nie tylko przeżyciem, ale także nowym sposobem postrzegania tematu. Nasze dzieci bardzo pozytywnie zareagowały na te zajęcia i niektóre zaczęły zajmowad się pojęciem domu z innego punktu widzenia niż do tej pory. Anna Bachová i Jana Štěpánková, wychowawczynie 

Szkoła Podstawowa Budimír, Słowacja: „Pragnę wyrazid Paostwu ogromnie uznanie za projekt, który przygotowali Paostwo z całym zespołem nie tylko dla dzieci, ale moim zdaniem również dla nas, rodziców, którzy są we wnętrzu przecież takimi małymi, wrażliwymi dziedmi. Zamyśliłam się.... Dla mnie było to pozytywne i bardzo mocne przeżycie. Podczas warsztatów i samego spektaklu wykorzystywali Paostwo ciekawe i skuteczne interaktywne metody pracy z dziedmi i ich uczuciami. Było to dla mnie bardzo pouczające i wzbogacające, zarówno w życiu osobistym i rodzinnym, jak też w zawodzie nauczyciela.“ Marianna Kuchárová