ZŠ Jílovská, 1.C

MEZI NÁMI-interaktivní workshop

datum: o9.o6.2o15

Během interaktivní dílny jsme si zatančili, zahráli pantomimu, komunikovali s loutkou, výtvarně zpracovali prožitky, ...
Všichni jsme byli vtaženi do hry, nechali se vést krátkou pohybovou improvizací, vnímali hudbu, uvolnili ze sebe napětí, zkrátka meditovali pohybem celého těla. Bylo to báječné!