Tvůrčí dílna pro ZŠ a MŠ před návštěvou divadla

  1. Tvůrčí dílna před představením ve školách

Tvůrčí dílnu vždy vedou dva až tři umělci z tvůrčího týmu: autorka projektu a režisérka, tanečnice a pedagožka tance, tanečník či hudebník. 

Dílna, tematicky propojená a navazující, je sestavena z těchto složek:

  • Výtvarné/ pracovní, děti se učí jednoduché skládanky z papíru a výtvarně je dotvářejí podle své představy
  • Pohybové a taneční, děti zkoumají, jak pohybem svého těla mohou sdělit „něco“, aniž by musely použít slova
  • Pozorovací a taneční, děti se i ve třídě či tělocvičně mění v diváky krátkých tanečních ukázek, na kterých prezentujeme různé taneční styly v rámci jednoho srozumitelného příběhu – účastníci dílny si pak tyto styly zkouší
  • Loutkové, děti se seznamují s loutkou z představení
  • Verbální, s dětmi reflektujeme společnou zkušenost

Délka společného setkání, které je pro žáky v rámci vstupného na představení, je obvykle jedna až dvě vyučovací hodiny.

Ohlasy pedagogů na dílny najdete zde: https://mezinami.webnode.cz/napsali-o-nas/ohlasy-pedagogu/