ZŠ M.R. Štefánika Budimír

Chcela by som Vám vyjadriť veľký obdiv za Váš projekt, ktorý ste vytvorili so svojim tímom nielen pre deti,ale myslím si,že aj pre nás rodičov,ktorí sme vo svojom vnútri aj tými malými zraniteľnými deťmi. Zamyslela som sa.... Bol to pre mňa pozitívny a veľmi silný zážitok. Využívali ste aj vo workshope aj na predstavení zaujímavé a efektívne interaktívne spôsoby práce s deťmi a ich pocitmi. Bolo to pre mňa veľmi podnetné a obohacujúce pre môj osobný život v rodine ako aj pre povolanie učiteľky. Vďaka Vám a Vášmu tímu za to a želám vám všetko dobré, zdravie a spokojnosť v osobnom aj pracovnom živote. Marianna Kuchárová :)

Základná škola s materskou školou M.R. Štefánika Budimír