ZS Bytčica - SK tour Žilina

Veľmi ďakujem za projekt MEZI NÁMI/AMONG US. Ako pedagóg zaoberajúci aj tvorivou dramatikou veľmi oceňujem profesionalitu a fundovanosť s akou bol pripravený

 a vedený workshop, ako aj následné predstavenie. Veľmi dobre viem, že to muselo stáť veľa práce, ktorú  človek nezaoberajúci sa touto oblasťou nevie úplne oceniť, o to viac som bola z projektu nadšená.

Je veľmi dôležité, aby takúto možnosť malo, čo najviac detí, pretože daný projekt prirodzene rozvíja kreativitu, kooperáciu, ako aj učí prirodzenému, a trémy zbavenému vystupovaniu, čo je kľúčovou kompetenciou, významne využívanou v bežnom kontakte s ľuďmi počas celého života.

Učiť deti im prirodzeným spôsobom, cez prežitok a emócie a spôsobovať im pri tom zároveň aj radosť z tvorby, by malo byť cieľom každého pedagóga, a Vám sa to absolútne podarilo, čo bolo možné vidieť nie len na priamych reakciách detí v rámci workshopu, ale aj počas predstavenia a rozhovoroch, ktoré sme si spoločne následne ohľadom daného projektu absolvovali.

Veľmi by som si priala, rovnako ako moje školské deti, aby ste mohli v takýchto projektoch pokračovať, a aby sme sa aj my mohli ešte podobného projektu zúčastniť.

Prajem Vám, aby čo najviac ľudí vo vašom okolí pochopilo, ocenilo a následne aj podporilo Vašu prácu, lebo je nesmierne prínosná, nie len pre deti, ale aj ich učiteľov.

 

S pozdravom a prianím veľa tvorivých síl do ďalších skvelých projektov

Mgr. Milada Michaela Potočárová

ZŠ s MŠ Gaštanová 56 - Elokované pracovisko, Žilina