Už běžím domů/ I am on my way home

Už běžím domů je nejnovější výstup projektu Among Us: home, childhood, migration, který v roce 2016 podpořil Visegrad Fund. Je to hravá knížka pro děti a jejich průvodce o tom, jak děti vidí dům, domov. Její součástí jsou desítky kreseb domečků/domovů dětí ze zemí V4 a vět, které byly inspirací. Knížka je paralelou k představení, ale nekopíruje jej. Na knížce se podíleli - texty a návrh kreseb vytvořila autorka celého projektu Hana Strejčková, ilustrace překreslila Míša Režová a grafické přípravy se ujal výtvarník martin S.Dohnal.